طی نشست رئیس کمیته همگانی فدراسیون بدنسازی و هیات همراه با کمیته همگانی هیات استان مطرح شد ؛

برگزاری وبینار آموزشی ملی ، فستیوال های همگانی ، جشنواره های دانش آموزی ، پویش "آماده شو" و جشنواره های ملی در جهت توسعه ورزش همگانی هیات بدنسازی و پرورش اندام

انتشار : 1400/07/07

صبح امروز هفتم مهر ماه نشستی با حضور حیدرزاده رئیس کمیته همگانی فدراسیون بدنسازی و هیات همراه با دبیر هیات بدنسازی استان و مسئول کمیته همگانی در جهت توسعه فعالیت های کمیته همگانی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان گیلان بحث و تبادل نظر شد .

به گزارش روابط عمومی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان گیلان ؛ صبح امروز هفتم مهر ماه نشستی با حضور حیدرزاده رئیس کمیته همگانی فدراسیون بدنسازی و هیات همراه با دبیر هیات بدنسازی استان و مسئول کمیته همگانی در جهت توسعه فعالیت های کمیته همگانی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان گیلان بحث و تبادل نظر شد  . 
حیدرزاده ضمن مثبت ارزیابی کردن فعالیت های کمیته همگانی هیات استان گیلان در خصوص طرح های پیش رو از قبیل برگزاری وبینارهای آموزشی ، فستیوال های همگانی ، برگزاری جشنواره های دانش آموزی، معلولین ، کودکان کار ، روستایی عشایری و کارگران  نام برد که هر کدام از طرح ها به تفضیل بصورت سراسری و هماهنگ با استان های دیگر در کشور زیر نظر فدراسیون برگزار گردد . 
در ادامه مهرگان دبیر هیات استان پیشنهاد برپایی کلینیکی به جهت مشاوره و دانش افزایی ورزشکاران توسط کمیته همگانی را داد . که این طرح می تواند بصورت پایلوت در فدراسیون و استان ها برگزار شود .
در ادامه سودطلب مسئول کمیته همگانی هیات استان نیز خبر از برگزاری طرح جمعه ها با بدنسازی خانوادگی در قالب پویش "آماده شو" بود که مد نظر کمیته همگانی فدراسیون نیز می باشد .