طی حکمی از سوی رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام استان گیلان صورت گرفت ؛

انتصاب پیمان حسنی به عنوان سرپرست کمیته لیگ هیات بدنسازی و پرورش اندام استان گیلان

انتشار : 1400/08/19

پیمان حسنی سرپرست کیته لیگ هیات بدنسازی و پرورش گیلان شد

به گزارش روابط عمومی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان گیلان ؛ طی حکمی که از سوی دانیال خاتمی فر رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام استان گیلان صادر گردید ، پیمان حسنی سرپرست کمیته لیگ هیات بدنسازی و پرورش اندام استان گیلان منصوب گردید .